Pevnost Kluže

Pevnost Kluže se nachází 4 km od Bovce směrem do průsmyku Predel. Majestátní pevnost se vypíná nad 60 metrů hlubokou soutěskou řeky Koritnica. Sloužila k obraně již při nájezdech Turků, bránila monarchii před Napoleonovou armádou a přežila i útoky za první světové války. Dnes pevnost patří k nejvýznamnějším památkám v údolí řeky Soči.

Pevnost Kluže stojí na vrcholu úzkého kaňonu mezi svahy Rombon a Izgora, který vytvarovala řeka Koritnica. Sloužila jako kontrolní stanoviště v místech, kde bylo možné řeku přejít. Přesná doba vzniku původní tvrze není známá, ale o dřevěné stavbě se dochovaly zmínky z 15. století, a to zejména v souvislosti s obranou zdejšího území proti Turkům. V roce 1511 byla pevnost po zemětřesení zpevněna a rozšířena, další úpravy proběhly v 17. století. Roku 1797 „fort“ vypálila a zničila francouzská armáda. Nová pevnost, která se dochovala do dnešních dnů, byla postavena v roce 1882. Místo v tu dobu poctil svou návštěvou císař František Josef I. U příjezdové cesty tuto událost dodnes připomínají jeho iniciály sestavené z kousků vápence.

Posádka se skládala ze 180 mužů, mezi nimiž byli tři důstojníci a lékař. Jeden z vojáků měl na starosti také péči o poštovní holuby. Pitnou vodu vojáci získávali z vody dešťové, ale docházelo ke stížnostem, že ji holubi znečišťují. Proto se pak využívala voda z říčky Koritnice. Za první světové války tu sídlilo velení vojsk a zásobovací stanice.

Roku 1906 byla nad Kluží postavená další pevnost Hermann. Byla modernější a větší, vybavená kanóny, houfnicemi a kulomety. S Kluží ji propojoval tunel. Bohužel už začátkem války roku 1915 se zjistilo, že je v dostřelu italské armády, která nelenila a tvrz rozstřílela. Dnes z Hermanna zbyly jen ruiny, ale ty jsou volně přístupné. Nerezový žebřík vede až do nitra pevnosti – podzemních chodeb ústících do svahu s pěknými výhledy do údolí. Na Kluži schovanou za kopcem těžké dělostřelectvo nedosáhlo.

V pevnosti Kluže dnes najdete muzeum s velkou expozicí zaměřenou na první i druhou světovou válku a přírodní zajímavosti zdejšího regionu.

Otevírací doba: květen o víkendech 10-17, červen od neděle do pátku 10-17 a sobota 10-20, červenec – srpen denně 9-20, září od neděle do pátku 10-17 a sobota 10-20, říjen o víkendech 10-17
Poplatky: 3 €
Adresa: Trdnjava Kluže, 5230 Bovec, Slovinsko
Web: www.bovec.si, www.kluze.net
GPS: 46.361289, 13.589628