?> ?>

Kaňon Gorropu (Gola su Gorropu) – nejhlubší soutěska v Evropě

Gorroppu je jedním z nejslavnějších evropských kaňonů. Vznikl přibližně před milionem let a považuje se za jedno z nejpozoruhodnějších míst Sardinie. Jedná se o obrovskou soutěsku, která odděluje hřeben pobřežní oblasti Silano od extrémně strmých skalisek hory Oddeu.

Když mistral vane bouřlivě, neměj strach ani trochu, jdi za ním do kaňonu Gorroppu, v jehož stěnách se i za dne lesknou hvězdy, tam prvně setkáš se i s nebem a v uších zazní písně, hudba hraná větrem…

Nejhlubší soutěska v Evropě je hluboko zaříznutá do krasové planiny Supramonte v údolí Flumineddu. Vznikla tektonickými pohyby a později ji zformovala voda z řeky Flumineddu i atmosférické vlivy. Skalní stěny kaňonu přesahují 400 metrů. Zdejší říčka si ve skalách v průběhu tisíciletí vytvářela cestičky skrze dutiny, které tu vznikly telurickými proudy (pohybem podzemních vod). Dnes říčka Flumineddu teče v podzemí prakticky po celý rok.

Procházka po dně říčního koryta

Sama soutěska je poměrně krátká, ne delší než 5 km, a při pohledu shora připomíná tvar písmene „S“. Přes vysoké a vodou ohlazené vápencové skály je dno soutěsky místem, kam jen zřídka dopadne světlo slunce. Na nejužších místech je kaňonu Gorropu široký jen 5 – 10 metrů, zatímco výška kamenných stěn dosahuje 300 až 450 metrů! Občas v soutěsce potkáte horolezce, kteří zde mohou využít hned 3 cesty (obtížnost 6b – 8b). Uvnitř kaňonu půjdete vlastě korytem bývalé říčky, která nyní sice teče pod zemí, ale čas od času (hlavně na podzim) vystupuje až ke vchodu do soutěsky. Nejbezpečnějším obdobím je jaro a léto.

Jak praví kniha koránu: nejlepší je to po ránu

Nejlepší čas na dobrodružství v kaňonu je brzy ráno – jednak se tu přes den udělá opravdu horko a zadruhé sem „taxi-džípy“ dopoledne vozí spoustu dalších zvědavců. V roklině je navíc velmi dobrá akustika – na některých místech uslyšíte, co zašeptal člověk o 200 metrů dál, takže si dokážete představit, kolik hluku způsobí italská skupina turistů…

Jak bylo uvedeno výše, vápencové skály jsou velmi hladké a za mokra se stávají velmi kluzkými. Určitě sem nejezděte za deště. Buďte opatrní i v samotném kaňonu – cesta jeho útrobami není značená a i když si možná myslíte, že ztratit se v úzké rokli je téměř nemožné, věřte, že se to může stát.

K soutěsce na enduru nebo supersportu

K soutěsce (vstupu do rokle) se dá dostat po nezpevněné cestě, která vede lesem S’Abba Arva. Doporučujeme ji však pouze sportovním mašinám, co zvládnou cestu terénem nebo přímo endurům. Z jiných vozidel se sem dostanou jen terénní vozy. Přímo do nitra kaňonu se musí sejít pěšky po lesní cestě.

Nejsnadněji se sem dostanete z města Dorgali směrem na jih (SS 125 směr Supramonte, Oddoene), podél řeky „Flumineddu“. Přibližně po deseti kilometrech se dostanete na rozcestí, kde odbočíte vpravo, směrem na obec Tiscali (mezi 200. a 201. km silnice). Po této silnici pokračujte k mostu „Sa Barva“, přejeďte jej a podle směrovek jeďte až ke vstupu do rokle.

Otevírací doba: pondělí – neděle 10:30 až 17:00
Poplatky: 5 €
Adresa: Gola su Gorropu, Parco nazionale del Golfo di Orosei e del Gennargentu, Orosei NU, Sardinie
Web: stránky soutěsky, Sardegna.com
GPS: 40.185300, 9.501877