?> ?>

Citadela Corte – unikátní korsická pevnost daleko od moře

Citadela v Corte je jednou ze šesti původních korsických pevností, které chránily ostrov. Ovšem jedná se o jedinou citadelu postavenou ve vnitrozemí. Hrad Corte si vysloužil přezdívku „Orlí hnízdo“, protože je postaven na úzkém skalnatém ostrohu, který se tyčí nad řekami Restonica a Tavignanu, jež se pak ve městě stékají dohromady.

Hrad Corte je nejstarší částí opevněného města. Nachází se 111 m nad soutokem řek Restonica a Tavignanu, a skládá se z plošiny chráněné cimbuřím vysokým 2,5 m a třemi věžemi, které se splývají s barvami skalního podloží. Později byl upraven – došlo k přístavbě čtvercové hradní věži, která se však do dnešních dnů nedochovala, a dvou kasáren pro 70 mužů, zásoby a munici. Jedna z budov měla nádrž na 70 000 l vody. Malá podzemní místnosti naproti hradbám pod hradním nádvořím se údajně používala jako hladomorna.

Citadela v Corte byla postavena během dvou rozdílných období: v roce 1419 postavil Vincentello d’Istria na vrcholu skály s výhledem na město mohutný hrad a v roce 1769, na rozkaz hraběte z Vaux, zde francouzští vojáci dokončili přestavbu tohoto hradu na pevnost, která vypadala tak jak ji můžeme vidět i dnes. Z Corte se mělo stát velkolepé opevněné město, které mělo odolat útokům všech případných nepřátel. Nakonec byl však celý projekt nad síly hraběte z Vaux a Corte se stalo posádkovým městem.

Prvním vojenským objektem byly Padovské kasárna z roku 1776. V té době byla také jedna ze tří čtvrtí Corte, Castellacce, zcela zahrnuta do městského opevnění – na jedné straně ji obklopoval hrad a na druhé kasárna. Tvořilo ji 76 domů a kaple Saint Louis. Když Corte obsadili Francouzi, žilo tu 600 lidí. Pro vojenskou posádku byla ale enkláva civilistů ve vojenském prostoru problém. Proto armáda vyhlašovala spoustu nepopulárních vyhlášek, aby odtud lidi vypudila – například zákaz oprav domů, blokování přístupu nebo opatření proti domácím zvířatům… Situaci vyřešil královský výnos z roku 1830, který nařídil, že v Castellacce mohou zůstat ti obyvatelé, kteří nabízejí veřejně prospěšné služby. Ostatní se musí odstěhovat do budovy s názvem Casa di i trecenti patroni (Dům 300 vlastníků) v ulici Rue du Professeur Santiaggi. Staré zchátralé domky byly zbourány a místo nich bylo zpevněno opevnění a kasárna Serrurier, které sloužily jako vojenská nemocnice. Během druhé světové války, kdy byl ostrov pod italskou okupací, byli v těchto kasárnách drženi váleční zajatci. Od roku 1962 citadelu obývala cizinecká legie, která se vrátila z Alžírska.

Od roku 1984, je citadela otevřená veřejnosti. Pokud zdejší hrad navštívíte, dostanete se zároveň na nejvyšší bod města, kde si vychutnáte panoramatický výhled na údolí. Stěny citadely také hostí Regionální Antropologické muzeum Korsiky, Regionální muzeum současného umění Korsiky, Centrum vědecké a technické kultury Korsiky a turistické centrum.

Otevírací doba:
1. duben – 21. červen denně mimo pondělí od 10 do 18 hodin (1. května je zavřeno)
22. června – 20 září od 10 do 20 denně
21. září do 31. října od 10 do 18 hodin denně, mimo pondělí
Poplatky: 5,30 €
Adresa: Musée de la Corse, Rue de la Citadelle, 20250 Corte
Web: www.musee-corse.com, www.visit-corsica.com,
GPS: 42.306375, 9.148399