?> ?>

Alghero – město katalánské tradice

Alghero, hlavní město Korálové riviéry, si zachovalo dodnes tradice a dialekt Katalánska, který zde vládne po staletí. Město leží v provincii Sassari na severozápadě Sardinie. Malá Barcelona, jak se Algheru přezdívá, má krásné zachovalé historické centrum plné různých obchůdků, restaurací, barů a zábavních klubů.

Základy města je však třeba hledat mnohem dál v čase, což dokazují archeologické vykopávky nuragických pevností Palmavera a Sant’Imbenia. Další známky prehistorického osídlení dokládají skalní hrobky (Domus de Janas) Santu Pedru a Anghelu Ruju, kde se dají nalézt zbytky okrové barvy, která se používala při krvavých a léčebných obřadech. Dalším lákadlem Alghera je jeho vinařská tradice reprezentovaná muzeem vinařství Sella & Mosca. Vinařství produkuje opravdu vynikající vína, jako například Anghelu Ruju, Cannonau a Vermentino di Sardegna.

Chráněné mořské oblasti Capo Caccia z – Isola Piana se rozkládají na úpatí útesu s nádherným výhledem na moře, jeskyně Grotta di Nettuno vás uchvátí s úžasnými stalaktity a stalagmity. Město už ve starověku proslulo výrobou šperků z korálu, kterému se zde říká „červené zlato“. Tuto tisíciletou tradici přibližuje Muzeum korálu (Museo del Corallo). Jinak obchůdků s korálovými šperky (které nemusí být vždycky pravé) je tu víc než dost. Korál ze Sardinie byl ctěn napříč Středozemním mořem i na Arabském poloostrově, a Alghero se stalo bohatým městem.

V úvodu je zmíněn katalánský původ města – Alghero dostalo už ve středověku přezdívku Barceloneta (malá Barcelona). Pobřeží Španělska a Alghera se nachází přes Středozemní moře přímo naproti sobě. Když Aragonci* roku 1353 přistáli, v čele s králem Petrem V. a více než 90 galérami, na pobřeží dnešního Alghera, našli zde pevnost, která byla původně postavena rodem Doria (Janovský rod) ve 12. století. Místní Sardiňané se však s porážkou jen tak nesmířili a španělskou okupační posádku zmasakrovali. Následky na sebe nenechaly dlouho čekat a všichni původní obyvatelé byli z Alghera násilně vysídleni do 25 km vzdálené obce Villanova. Do Alghera se nastěhovali Katalánci, kteří přinesli městu jeho charakteristickou španělskou atmosféru. Existovala zde i dost absurdní nařízení, která regulovala přístup a pobyt Sardiňanů (a jiných „cizinců“) ve městě. Mezi nimi bylo pravidlo zakazující všem „nekataláncům“ nocovat za hradbami. Až v roce 1720 bylo město předáno dynastii Savojských (italskému šlechtickému rodu původem z nyní francouzského Savojska). Katalánský vliv je v Algheru stále živý. Odráží se nejen v architektuře, ale v životním stylu, jazyku, gastronomii a zdejších tradicích.

Co si v Algheru nenechat ujít

Staré město tvoří bludiště uliček a náměstí těsně u Středozemního moře. Strategická poloha Alghera na severním západním pobřeží Sardinie vedla ke stavbě masivních městských hradeb, směrem k moři, které měly chránit zdejší obyvatele před námořními útoky.

Marina se nachází těsně za hradbami a bezprostředně za městem je hned algherská pláž, známý jako Lido. Táhne se asi 3 km daleko a najdete na ní bílý písek. U přístavu se nachází nejvýznamnější obranná věž – Torre della Maddalena. V přístavu kotví flotily jacht všech tvarů a velikostí, rybářské lodě a turistické lodě tour, jejichž hlavním cílem je Neptunova jeskyně. Od bastionu La Maddalena vás do starého města zavede Piazza Civica, hlavní třída s řadou restaurací a obchodů. Právě tady promlouval římský císař Karel V. ke zdejším měšťanům před odjezdem do války proti Turkům.

Katedrála Panny Marie (Cattedrale di Santa Maria) ze 14. století byla zrestaurována ve stylu katalánské gotiky. Pět bočních kaplí se dochovalo v gotické podobě, střed stavby je renesanční a neoklasicistní fasáda byla zhotovena ve 20. století. Ulice Prince Umberta (Via Principe Umberto) se nachází jižně od katedrály a naleznete zde řadu historických budov, mezi nimi i Teatro Civico (Občanské divadlo), které si můžete prohlédnout i v interiéru.

Krásně restaurovaný Palazzo d’Albis pochází ze šestnáctého století. Žil zde velitel města a krátce tu sídlil i císař Karel V. Krásné je i náměstí, na kterém byl palác vystavěn. Je to působivé a dlouhé s pečlivě restaurovanými fasádami. Palác se nachází na Piazza Civica. Palác Doriů Casa Doria, který stojí v ulici Via Principe Umberto, pochází z 16. století. Za zmínku stojí jeho goticko-katalánská okna a renesanční portál.

Algherské aquarium ukazuje život v moři i ve sladkých vodách Sardinie. Aquarium se nachází na Via XX Settembre a otevřeno je v sobotu a neděli (od 16 do 22 hodin).

 

*Aragonské království (Aragonie) existovalo mezi lety 1035 až 1516. Své jádro mělo na území dnešního Katalánska – na severovýchodě Španělska, při pobřeží Středozemního moře. Metropolí Katalánska, které ve středověku tvořilo součást Aragonského království, je Barcelona. Královskou rezidencí však byla Zaragoza. Ač je Katalánsko součástí Španělského království, těší se značné autonomii. Roku 1978 bylo dokonce vytvořeno Aragonské autonomní společenství.

Adresa: 07041 Alghero, provincie Sassari, Sardinie
Web: Alghero Turismo, Alghero Sardinia
GPS: 40.558222, 8.313204