?>

Soutěska Scala de la Santa Regina – Schodiště svaté královny

Soutěska Scala de la Santa Regina je krásné skalnaté divoké údolí. Na úpatí vysokých skal vyvěrá říčka Golo, známá bystřina, která protéká celým ostrovem. Silnice D84, která tudy vede nabízí mnoho krásných výhledů.

Soutěska Scala de la Santa Regina je jedním z nejznámějších a nejdivočejších na ostrově. Na 15 km překonává výškový rozdíl 555 m. Své jméno obdržela podle schodů vytesaných do skal nad řekou Golo. Říká se, že když je Korsika dílo boží, pak Scala je dílem ďábla.

Soutěska je dlouhá asi 4 kilometry a sleduje tok řeky Golo s výhledem na hluboké rokle. Prochází ji silnice D84, která vede také soutěskou Spelunca a průsmykem Col de Vergio. Vytesané schody jsou vidět po levé straně, upozorňují na ně také informační panely.

Schody byly součástí starobylé stezky, která propojovala město Aléria na východním pobřeží a obec Galéria na západním pobřeží Korsiky. Používala se až do 19. století, kdy ji nahradila dnešní silnice.

Nadmořská výška: 1 580 m n. m.
Otevírací doba: celoročně
Délka: Calacuccia – Ponte Castirla 15 km
Poplatky: 0
Maximální sklon: 10%
Web: Visit Corsica
GPS: 42.358640, 9.059032