?> ?>

Sankt Gotthard-Pass (Passo del San Gottardo)

St. Gotthard Pass spojuje Airolo (v kantonu Ticino) s městem Göschenen (kanton Uri), a je hlavní spojnicí na trase ze Švýcarska směrem k italskému Milánu. Průjezd tímto průsmykem je v Alpách jedním z nejpůsobivějších.

Průsmyk Sankt Gotthard dostal své jméno po Godehardovi, biskupovi z Hildesheimu (960-1038). I když byl tento průsmyk znám již v dobách starých Římanů, až do 13. století se jako hlavní přechod přes Alpy nepoužíval. První oficiální zmínka o průsmyku St. Gotthard pochází až z roku 1236, kdy se benediktinský mnich Godehard (či Gotthard) z měsat Hildesheim (dnes v Německu) rozhodl vydat na cestu do Říma k papeži a požádat o odpuštění svého hříchu. Při cestě nazpátek vedla jeho cesta přes Bellinzonu, Airolo, Hopental a Lucern.

Nejmalebnější je stará dlážděná cesta, která se z moderní silnice odděluje po chvíli stoupání. Obě trasy se potkávají na vrcholu, kde se nachází jezírko a několik budov. Ve starém hospicu sídlí zajímavé Muzeum Nazionale del San Gottardo, které je zaměřeno na historii průsmyku. Na vrcholu St. Gottharda se lze také v jednom z hospiců ubytovat. Stará cesta po celou dobu do údolí Val Tremolo odhaluje krásné scenérie.

Tunel st. Gotthard z roku 1980 měří 16,3 km. Na příjezdu se tvoří dlouhé zácpy, zato je však otevřen po celý rok, zatímco cesta přes průsmyk se v zimní sezóně uzavírá.

Pokud pojedete po staré Gotthardské silnici ze severu přes Wassen, dostanete se k Ďáblově mostu, nejužšímu místu na silnici Gotthard Pass. Ďáblův most v rokli Schöllenen na severní straně průsmyku, je historické a legendární místo, kudy museli přejít všichni pocestní. Hned jak jej přejedete, zahněte vpravo a užijte si panorama této divoké soutěsky. Rokli zde přetíná cesta, pěšina i železnice a můžete si představit, jak těžký přechod to ve středověku býval pro mezkaře s jejich mulami. Původní most postavil v letech 1828 až 1830 švýcarský inženýr Karl Emanuel Müller, a dnes se z něho dochovaly pouze zbytky základů. Nový Ďáblův most byl postaven roku 1956. Fresku na jeho stěně představující ďábla namaloval slavný švýcarský malíř a básník Heinrich Danioth (1896-1953).

Otevírací doba staré silnice: od července do října, 8-18 hodin
Délka: 27 km z Andermattu do Airolo
Poplatky: stará silnice 0, tunel s platnou vinětou
Web: http://www.passosangottardo.ch/en/
Nadmořská výška: 2 108 m
Maximální sklon: 11%
Rok vzniku: 1880