Dopravní info Švýcarsko


Dálniční známka pro motorku:
stejná jako pro auta a navíc zde existuje pouze jedna platná po celý rok za 33 € či 40 CHF.

Rychlostní omezení:
dálnice max. 120 Km/h
rychlostní komunikace 100 Km/h
mimo obec max. 80 Km/h
obec max. 50 Km/h

Silniční poplatky:
E27 Great Saint Bernard Tunnel 18.10 CHF (14.80 €)
E28 Tunnel Munt la Schera 13 CHF (11 €)

Zvláštní předpisy:
Na úzkých silnicích má vozidlo jedoucí nahoru přednost před vozidlem jedoucím dolů. Vozidlo jedoucí dolů musí umožnit vozidlu jedoucímu nahoru projet bez omezení. Při jízdě z kopce je zakázáno vypínat motor nebo jet na neutrál. Vozidlo musí mít vždy zařazenou rychlost. Na některých horských silnicích je v určených hodinách povolen pouze jednosměrný provoz.

V zastavěných oblastech musíte pustit blikající autobus odjíždějící ze zastávky. Žlutě vyvedená poštovní trubka nařizuje dávat přednost listonošům před dalšími účastníky silničního provozu. Svícení i během dne je doporučeno. Na neosvětlených veřejných místech musí být zapnuta obrysová světla a koncová světla.

Kolejová vozidla (tedy i tramvaje) mají přednost za všech okolností, tedy i při odbočení vlevo nebo vpravo. Neplatí to ovšem tehdy, pokud přijíždí z vedlejší silnice.

Povolená míra alkoholu v krvi: 0,5‰
Pokuta za alkohol: od 135 do 4500 eur, v krajním případě může dojít k uvěznění. Zahraničním řidičům je na určitou dobu zakázán vjezd do Švýcarska.

Povinná výbava:
Povinný je výstražný trojúhelník, musí být umístěn v dosahu řidiče, tedy ne v kufru vozidla. Hasicí přístroj a lékárnička nejsou povinné.