Římská vila Casale u města Piazza Armerina – nejbohatější výzdoba mozaikami na světě

Starověká římská vila „Villa Romana del Casale“ se nachází nedaleko města Piazza Armerina. Luxusní obydlí je jednou z nejlépe dochovaných památek tohoto typu. Pochází ze začátku 4. století a v jejím interiéru jsou zvlášť pozoruhodné nádherné mozaiky, které zdobí téměř každou místnost a nemají nikde na světě obdoby. Některé z místních mozaik dokonce zobrazují historicky patrně první dívky oblečené v bikinách. Komplex byl v roce 1997 zapsán na Seznam kulturního dědictví UNESCO.

O tom, jak staří Římané dovedli hospodařit na venkově, se můžete přesvědčit ve Ville Romana del Casale uprostřed ostrova. Stavba stála na rozlehlých pozemcích, které byly základem ekonomiky Západořímské říše. Zdejší vila je jednou z nejluxusnějších svého druhu. Mnohobarevné jemné mozaiky (zabírající plochu více než 3 500 m2) zdobí každou místnost domu a jsou vůbec těmi nejkrásnějšími a nejlépe dochovanými mozaikami na světě. Technika a motivy prozrazují, že se nejspíše jedná o dílo severoafrických umělců. Ti používali dva druhy kamínků – miniaturní pro zobrazení lidských postav a zvířat, větší na pozadí.

Uvnitř vily byly reprezentační místnosti, salony, lázně, luxusně vybavené toalety, ložnice, kuchyně, místnosti pro sloužící a vnitřní obdélníkové nádvoří s bazénky, obklopené krytým sloupořadím. Dodnes nebylo objasněno, proč si Římané právě zde, daleko od centra své tehdejší říše, tak honosnou vilu postavili. Pravděpodobně se jednalo o venkovské sídlo římských císařů. Mozaiky jsou unikátním pohledem do každodenního i dvorského života místních obyvatel. Najdete na nich zobrazené maséry s konvicemi s olejem i jiný lázeňský personál, různé řemeslníky a rybáře při práci, nechybí ani nejrůznější mytologické motivy. Nejproslulejší mozaikou je jedna, která zobrazuje mladé ženy při sportovních činnostech – cvičí s činkami, s míčem nebo běhají. Oblečené jsou přitom velmi spoře, mají na sobě jen oděv připomínající dnešní bikiny. Velmi ceněné jsou i mozaiky s loveckými scénami. Jednotlivé obrazy zachycují kromě lidských postav v pohybu zejména exotická zvířata – lvy, velbloudy, slony, nosorožce a další. Vyobrazují nejen jejich lov, ale i následné naložení a přepravu do Říma, kde se tato zvířata často stávala součástí gladiátorských her nebo štvanic.

Město Piazza Armerina

Villa del Casale se nachází přibližně 6 km od centra města Piazza Armerina. To obklopují voňavé keře, eukalypty i různé ovocné stromy. Městu s terasovitě uspořádanými domy dominuje impozantní katedrála zasvěcená Panně Marii Vítězné, jejíž kupole je viditelná z celého města i ze širokého okolí. Každoročně v srpnu se ve městě koná akce s názvem Palio dei Normanni – středověké slavnosti s rytířskými souboji.

Otevírací doba: během letního času – poslední neděle v březnu až poslední neděle v říjnu:
od 9:00 do 18:00 hodin, brána se zavírá v 19:00 hodin
Poplatky: 10 €, první neděli v měsíci je vstup volný
Adresa: Villa Romana del Casale, Strada Provinciale 90, 940 15 Piazza Armerina, EN, Itálie
Web: Villa romana del casale
GPS: 37.364724, 14.334552