?>

Palermo – hlavní město mafiánů

Hlavní město Sicílie je zahalené pláštěm nepředvídatelnosti a dobrodružství: jeho ulice jsou chaotické, stavby nádherně ošuntělé a jeho obyvatelé, z nichž mnozí mají sklony k obcházení zákona, bývají mnohdy dost nevyzpytatelní. Chcete-li porozumět unikátní palermské kultuře, začněte tím, že si projdete uličky starého města. Mix architektonických stylů (a vzhled místních obyvatel) vám prozradí, kdo všechno si v historii dělal na Palermo nároky.

O historii pátého největšího italského města můžeme s jistotou říci, že byla velmi bohatá, ale také velmi nestabilní. Město přecházelo od jedné dominantní říše ke druhé s pozoruhodnou frekvencí.

Strategická poloha uprostřed Středozemního moře přinesla ostrovu nadvládu Féničanů, Kartáginců, Řeků, Římanů, Vandalů, Byzantské říše, Saracénů (Arabů), Normanů, německého mocného rodu Štaufů, francouzských Bourbonů a španělských Aragonů. Výsledkem této „směsice národů“ je široká paleta architektonických stylů, fascinující fúze ingrediencí používaných v řadě místních receptů, ale také v mnoha místních jménech, které očividně nejsou italského původu.

Vysoké daně cizích panovníků, nájezdy pirátů a všeobecná chudoba vedly k velké nespokojenosti obyvatel ostrova. V květnu roku 1860 si Sicílii vybral revolucionář Giuseppe Garibaldi jako výchozí bod svého tažení za sjednocení Itálie, a už v říjnu byla Sicílie pod správou sjednocené vlády savojského krále Viktora Emanuela II. Bohužel pro místní obyvatele to neznamenalo změnu života k lepšímu, ba naopak, což na přelomu 19. a 20. století vyústilo v masovou emigraci do Ameriky. Z ostrova odešlo přes 1,5 milionu lidí. Situace se ještě zhoršila po ničivém zemětřesení roku 1908. Ve druhé polovině 19. století se také zrodila pověstná mafie. Tenkrát vystupovala jako prostředník mezi sedláky a šlechtou, která zprostředkovaně pronajímala půdu sedlákům v rámci pozemkové reformy. Mafie stála mezi nájemci a majiteli, její příslušníci byli napojeni na překupníky a zároveň vystupovali jako „ochránci sedláků“.

Památky aneb co prostě nesmíte v Palermu minout

Samotné centrum Palerma představuje neuspořádanou změť středověkých polorozpadlých uliček, sbíhajících se k náměstí Quattro Canti, které je neustále zahlceno dopravním ruchem a halekajícími pouličními prodejci.

Katedrála Panny Marie
Palermo katedrála_Stock_000025318472_MediumK nejznámějším a nejkrásnějším palermským památám patří honosná katedrála Panny Marie, na náměstí Piazza della Cattedrale. Tento historický skvost zdobí město již od roku 1184, dnes je však přehlídkou mnoha uměleckých stylů, které se do něj během 12. až 18. století při dostavbách a rekonstrukcích promítly. Náměstí v okolí katedrály vyplňují krásně upravené živé ploty a vysoké palmy. Uvnitř chrámu můžete navštívit královské hrobky. Místo posledního odpočinku zde našli dva největší vládci Sicílie Roger II. (vládl v letech 1130 – 1154) a Fridrich II. Štaufský (1198 – 1250). Častěji než za zesnulými králi ale místní přicházejí za svou patronkou svatou Rozálií. Tato křesťanská světice žila na Sicílii v 12. století a dodnes je uctívána jako ochránkyně před nakažlivými nemocemi. Její popel je uložen ve stříbrném relikviáři. Podle legendy byl do města přivezen v roce 1624 a zbavil obyvatele morové epidemie. Každý rok mezi desátým a patnáctým červencem se na počest světice koná pompézní oslava – ulice města v tu dobu přikryjí tisíce lístků z růží. V exteriéru kostela se obdivuhodně mísí gotika s islámskými a katalánskými prvky, interiér je neoklasicistní. Chrámový poklad obsahuje církevní náčiní, mešní roucha a šperky. Nejcennější je zlatá koruna zdobená perlami a drahokamy, která byla roku 1781 vyzdvižena z hrobky Constanze Aragonské, choti císaře Friedricha II. V korunovační lóži (Loggia della Incoronazione) se po korunovaci ukazovali lidu normanští králové.
Adresa: Piazza della Cattedrale

Klášter kapucínů a kostnice
salvatore sciarrinoKlášter kapucínů byl postaven v roce 1621 a jeho největší lákadlo se ukrývá v katakombách. Je tu skoro 8 tisíc mumií nejen mnichů, kteří byli zakonzervováni díky zvláštnímu proudění vzduchu i se svými šaty. Ponurou atmosféru umocňují dlouhé nekonečné chodby vedoucí do skličující kostnice. Kosti a lebky jsou tam naskládané vedle sebe a některé jsou naaranžovány tak, jako by měly každou chvilku ožít. Podzemní chodby byly okolo roku 1599 vytesány v sopečné hornině. Mumie jsou uspořádané podle pohlaví a postavení, leží na chodbách nebo visí podél stěn. Oblečení, které mají mumie na sobě vám, může připadat novější – je to tím, že ho před nedávnem příbuzní zemřelých vyměnili. Mumie byly nejdříve uloženy v colatoiu, malé a suché dobře uzavřené místnosti. Po osmi měsících, byla těla omyta v octě, oblečena, a umístěna do nik ve zdech nebo do otevřených rakví.
Adresa: Piazza Cappuccini 1

Palazzo dei Normanni – normanský palác
normanský palác palermoPalazzo dei Normanni je velkolepý královský palác, který postavili normanští vládci na základech saracénské pevnosti. Původní pevnost postavili Arabové pro svého emíra. Za Fridricha II. z rodu Hohenstaufenů byl palác přestavěn na ještě honosnější sídlo. Pak stavba chátrala, dokud ji španělský místokrál nezrenovoval a posléze i zvolil jako svou rezidenci. Od roku 1947 tu sídlil regionální parlament Sicílie. Součástí paláce je Cappella Palatina – Kaplička Palatinů, která byla postavena roku 1140 a proslula svými nádhernými zlatými mozaikami. Mystické šero je zde protknuto pouze odleskem zlata. Mozaiky tu pokrývající všechny stěny. Ty v hlavní lodi odrážejí starozákonní tématiku, v bočních lodích jsou výjevy z Nového zákona. Najdete zde scény ze Stvoření, budování Noemovy archy, výjevy ze života Petra a Pavla, kopuli svatyně zdobí malby Krista.
Adresa: Via Vittorio Emanuele

Kostel La Martorana
Kostel La Martorana je nejvýznamnějším středověkým kostelem Palerma. Je nezaměnitelný díky své zvonici nebo přepychovým mozaikám na zlatém pozadí v interiéru. Výzdoba kostela je zcela výjimečná: kromě Ježíše Krista, andělů, Panny Marie či jediného dochovaného portrétu krále Rogera I (vládl v letech 1071–1101) zde objevíte i kaligrafické nápisy „Alláh“.
Adresa: Piazza Bellini

Muzeum Archeologie
archeologické muzeum palermoPoblíž ulice Via Cavour, u náměstí Piazza Indipendenza, se nachází Museo Archeologico, které patří k nejvýznamnějším v Itálii. V jeho sbírkách uvidíte umělecké kousky z období Etrusků, starého Egypta i klasické antiky. K nejcennějším exponátům se řadí reliéfy a další památky ze Selinunte (4. století př.n.l.). K nejvýznamnějším památkám patří Palermská stéla, na které je v hieroglyfech vytesán seznam egyptských faraonů Staré říše (3238 až 2990 př.nl), obrovskou socha Dia z 2. století př.nl. Terakotové dekorace z chrámu v Selinunte zobrazují delfské bohy (Artemis, Létó a Apollóna), únos Europy, Herkula s býkem, Apollóna se čtyřspřežím nebo Persea se zabitou Medúzou. Mimo to si prohlédnete etruská zrcadla, řecké a římské mramorové sochy i řeckou keramiku – vázy z Korintu, a Sparty, nebo starověké keramické dlaždice z Palerma a okolí. Nedaleko odtud stojí kaple Oratorio di Santa Zita s jedinečnou štukovou výzdobou G. Serpotta, připomínající námořní bitvu křesťanů proti Turkům u Lepanta.
Adresa: Via Bara all’Olivella 24

Kostel San Ciovanni degli Eremiti
V centru Palerma se takřka nedá minout kostel San Ciovanni degli Eremiti, který má na střeše typické červené kopule. Nejprve tu stála arabské mešita, pak se z ní stal klášter Benediktinů a roku 1132 tu normanský král Richard II. postavil chrám, jak jej známe dnes (původně jako smuteční kapli pro dvorní hodnostáře). Na dvoře kostela se zachovaly pozůstatky arabské studny.
Adresa: Via dei Benedettini

Fontána Pretoria
fontána PretoriaSlavná fontána Pretoria je známá také pod nelichotivým názvem „fontána hanby“. Stojí v ní totiž několik nahých soch z bílého mramoru. V minulosti byla fontána zastánci mravnosti rozebrána na 644 kusů, aby byla později opět sestavena. V okolí fontány najdete i velmi krásné budovy. Z jedné strany palác s městskou radnicí a ze strany druhé barokní kostel Chiesa di Santa Caterina z 16. století.
Adresa: Piazza Pretoria
 
 
 
Bazilika San Giuseppe dei Teatini
Křižovatka hlavních ulic Corso V. Emanuele a Via Maqueda vytváří na náměstí Quattro Canti střed starého města. Ve sloupové bazilice San Giuseppe dei Teatini vás určitě zaujme barokní výzdoba: mramor inkrustovaný zlaceným bronzem, dvě velké křtitelnice podpírané anděly, kříž ze slonoviny a achátů nad hlavním oltářem, i klenba zdobená freskami.
Adresa: Corso Vittorio Emanuele

Muzeum marionet
Museo delle MarionetteUnikátní muzeum marionet Museo delle Marionette (u exotického Garibaldiho parku) vystavuje více než 3 000 loutek ze všech koutů světa, vyrobených z nejrůznějších materiálů. Jmenujme alespoň loutky stínového divadla (Indie, Thajsko), pergamenové (Japonsko, Kambodža) nebo loutky na hůlkách (Mali).
Adresa: Piazza Antonio Pasqualino 5
 
 
 
 
Botanická zahrada Orto botanico
Příjemný odpočinek slibuje zahrada Orto botanico východně od vlakového nádraží, kde můžete na ploše 10 ha obdivovat více než 12 000 zástupců rostlin vegetačních oblastí celého světa. Mimo jiné zde najdete kokosové palmy, banánovníky, něžné stonky bambusu nebo papyru. Bohatostí sbírek a exotičností rostlin patří zahrada k nejlepším v Evropě!
Adresa: Via Lincoln 2

Palermské trhy

Takřka nezbytnou se při návštěvě Palerma stává procházka po místních tržištích. Stačí udělat pár kroků od širokého bulváru plného aut do úzkých uliček a rázem se ocitnete v docela jiném světě. Na pultech jsou vyskládané ryby právě ulovené v moři, čerstvá zelenina, nepřeberné množství koření a dalších pochutin…

La Vucciria
trh vucciria palermoNejslavnějším palermským trhem je La Vucciria. V místním dialektu znamená „zmatek“ nebo „hluk“ což odkazuje na způsob, jak trh najít – stačí se jen zaposlouchat do hluku, který se odtamtud nese od překřikujících se prodejců. Nachází se v postranních uličkách u náměstí Piazza San Domenico, nedaleko přístavu. Trh nabízí všechny chutě a barvy sicilské kuchyně: citrony, čerstvé a slané sardinky, krevety, pražmy, chobotnice, sépie, sušená rajčata, olivy, brokolici a v létě melouny a melouny. Pochutnáte si zde také na typických sicilských jídlech: pane ca meusa (chleba se slezinou), u sfinciuni (druh měkké pizzy), panelle (lívance z cizrnové mouky) a cazzilli ( bramborové knedlíky).

Tržiště je otevřeno od pondělí do soboty od úsvitu do 14 hodin (jako většina trhů ve městě). Koupíte tu taky všechny druhy čerstvých mořských ryb, bylinky a zboží místní produkce. Nejlepší kousky tu seženete do 10 hodin dopoledne.
Adresa: Piazza Caracciolo 1

Ballaro
Ballaro PalermoV uličkách okolo náměstí Piazza Carmine narazíte na nejstarší trh ve měste – Ballaro. Proslavil se zejména prodejem ovoce a zeleniny z okolí Palerma, a ryb i mořských plodů ze zdejšího moře. Kromě toho zde seženete levné oblečení i věci do kuchyně.
Adresa: Via Ballaro
 
 
 
Il Capo
Dalším důležitým místem obchodu a prodeje je trh podél ulic Via Carini a Via Beati Paoli. Jedná se o trh potravin, který sice původně založili augustiniánští mniši, ale dnes připomíná orientální súky.
Adresa: Via Cappuccinelle

I Lattarini
trh rybyDalší z historických trhů najdete ve čtvrti Kalsa, v blízkosti Via Roma, nedaleko trhu Vucciria. Arabské kořeny tohoto místa dokazuje i jeho název, který připomíná Souk el Attarine – trh s kořením. A právě koření tento trh proslavilo. Mimo něj tu seženete různé bylinky a domácí léčivé pochutiny (medy, čaje, likéry… atp.).
Adresa: Via Lattarini Grande
 
 
 

Borgo Vecchio
Na rozdíl od jiných trhů, které zavírají brzy, Borgo Vecchio zůstává otevřen až do pozdních večerních hodin.
Adresa: Piazza Sturzo

Přístav

Palermo založili Féničané, a to v úrodném údolí Conca d´Oro u přírodního přístavu. Později si ho podmanili Řekové a nazvali jej „všepřístav“ – Panormos. Dnes tu uvidíte lodě těch největších rozměrů, tak i ty menší, okružní.

přístav palermoZ Palerma se trajektem (i se svou motorkou) dostanete do širých světových stran. Vnitrostátní pevninské linky vás zavezou do Janova (21 hodin), Civitavecchie u Říma (14 hodin) nebo Neapole (10,5 hodiny). Z ostrova na ostrov můžete plout do Cagliari na Sardinii (12 hodin). Mezistátní spojení funguje do Tunisu v Tunisku (10 hodin). Pokud cestujete tímto směrem, je nutné být v přístavu 4 hodiny před vyplutím.

Výletní lodě kotví na „Stazione Marittima“ v ulici Via Del Mare, severovýchodně od historického centra města, kam se dá snadno dojít pěšky. Přístavní ruch může být pro nás suchozemce trochu šokující – kolem lodí panuje čilý ruch, jezdí tu taxíky, kyvadlové autobusy i koňské povozy. Všechna tato vozidla si navíc razí cestu přímo mezi cestujícími. Přístaviště výletních lodí je otevřeno od 9 do 13 a od 15:30 do 19:30 hodin denně, mimo neděli.

Přehled trajektů
Janov (Genova) spol. Grandi Navi Veloci 1 denně
Civitavecchia spol. Grandi Navi Veloci 2x týdně
Neapole (Napoli) spol. Tirrenia 1 denně
Cagliari spol. Tirrenia 1x týdně
Tunis spol. Grandi Navi Veloci 2x týdně
spol. Grimaldi Lines 4x týdně

Mafie

MafieKostely s vysokými zvonicemi, úzké uličky a chudoba. To je místo, kde se zrodil organizovaný zločin, jenž brutalitou šokoval svět. Dnes je Palermo relativně bezpečným místem pro život, ačkoli jak se tu říká – „mafie nikdy nespí“.

Při procházkách starým městem se nicméně neubráníte otázce, jaké to muselo být v 70. a 80. letech 20. století, kdy zde zuřila první a druhá mafiánská válka. Přestřelky byly na denním pořádku, mrtvých přibývalo a věznice se zaplňovaly členy různých klanů. Ty bojovaly mezi sebou o moc, peníze, drogy a územní zisk. Palermo bylo jedno z nejnebezpečnějších měst světa. Dozvuky těchto časů můžeme zaznamenat, pokud se ocitneme na některém ze vzdálenějších předměstí. Staré stěny jsou zjizvené od kulek, vybuchlé nebo spálené auto je už pomalu rozebráno a pichlavé pohledy domácích lze cítit i dnes.

Byl to právě palermský rodák, soudce Giovanni Falcone (1939-1992), který se svým kolegou Paolem Borselinim začali stahovat kolem mafie smyčku. Odsoudili stovky mafiánů, a přestože Falcone tušil, že ho to bude stát život, nevzdal se a pokračoval v boji proti zločinné organizaci, která dusila jeho milované město. „Kulka mafie si mě najde, ale netuším, kdy to bude,“ předpověděl si sám svůj konec. Ten skutečně přišel 23. května 1992, jen místo kulky ho vzala ze světa půl tunová nálož umístěná u cesty. Zásluhou Falconeho se nicméně město znatelně pročistilo – ve velkém soudním procesu v letech 1986–1987 odsoudil za pomoci klíčového svědka, mafiána Tomasse Buscetta, na 300 členů Cosa Nostry.

Podle nepsaných pravidel může být členem „rodiny“ jen muž starší 16 let, kterému v žilách koluje sicilská krev. Iniciační obřad v minulosti zahrnoval prolití krve, protože jen vraždou se může nováček dostat mezi starší „bratry“. Z takových pravidel mrazí v zádech, ale existují i sympatičtější: například to, že se má se ženami jednat s respektem, mluvit pravdu nebo se nepoflakovat po barech a nočních klubech.

Při svátku U fistinu v polovině července si obyvatelé připomínají průvodem a ohňostrojem na moři patronku města sv. Rozálii.

Parkování

Většina oblastí v Palermu má modře ohraničená parkovací místa, která stojí 1 € za hodinu. Parkovací lístky (scheda di parcheggio) lze zakoupit v trafice, barech nebo obchodech. Dobře se dá parkovat u parku Piazza Marina v samém srdci starého města nedaleko nábřeží. Nejlépe se tu parkuje v pondělí ráno nebo v neděli (když jsou obchody zavřené) nebo v brzkém odpoledni kolem 14:30 hodin, když mnoho lidí odchází domů na oběd.