?> ?>

Nurag Santu Antine u Torralaby

Nurag Santu Antine, poblíž městečka Torralba na středozápadě Sardinie je jedním z největších nuragů na celém ostrově. Hlavní budova byla postavena v 19. až 18. století př. nl., a ostatní části nuragu se datují do 17. až 15. století před naším letopočtem. Hlavní věž původně dosahovala až 24 metrů výšky.

V centrální Sardinii na území obce Torralba, v historické oblasti Meilogu, leží náhorní plošina s tolika věžemi z doby bronzové, že se místu přezdívá Valle dei nuraghi – Údolí nuragů. Nejpůsobivějším z nich je monumentální Nurag Santu Antine. Navíc se jedná o vůbec nejdůležitější z více než sedmi tisíc nuragů, které se na Sardinii vyskytují.

Dominantou komplexu Torralba je mohutný palác, jeden z nejvýznamnějších v celém západním Středomoří, který se může dnes pyšnit již jen 17 metrů dlouhou věží, odkud je však dobrý výhled na celou nuragickou vesnici a přilehlé údolí. Pevnost zahrnuje třípodlažní centrální věž, nejstarší část nuragu, kterou obklopuje trojúhelníková bašta se třemi věžemi.

Důmyslně řešené prostory hlavní věže

Centrální baštu se třemi věžemi umístěnými kolem ní propojují mohutné hradby, které dávají celé budově trojúhelníkový tvar se zakulacenými rohy. V přední části hlavní věže je vnitřní nádvoří, které chrání stěna spojující dvě boční věže na každé straně. Hlavní vstup na jihu se nachází v širší zdi, kde zbývá prostor pro malou chodbu a strážnici. Krátká chodba ústí do dvora, kde se dochovala velká studna a řada sedmi dveří, kterými je možné spatřit jedny vedoucí přímo k centrální věži. Kolem ní se rozprostírají kulaté chýše, mezi něž patří také „Místnost setkávání“, ve které byla nalezena sedadla i krb, a používala se nejspíše k zasedání rady starších.

Hlavní věž byla postavena pravděpodobně v 16. století před naším letopočtem, a stále se z ní zachovala dvě podlaží (třetí bohužel během času zmizelo). Velká centrální místnost v přízemí hlavní věže má téměř 8 metrů vysokou kuželovou klenbu. V kruhové chodbě je vyhloubena druhá menší studna. Stejně jako u mnoha nuragů je schodiště vedoucí do vyšších pater začleněno do tlustých zdí. Kruhové schodiště se vine kolem centrální místnosti a otevírá se ve druhém patře do dalších prostor. Ve třetím patře, které bylo sníženo na pouhou terasu, je nádherný výhled na krajinu i okolní věže a zbytky prehistorické vesnice.

Vesnice z doby bronzové sloužila i za Římské říše

Kolem hradního komplexu se dnes rozkládá jen malá část toho, co musela být v minulosti mnohem větší nuragická vesnice. Kruhové pozůstatky chatrčí se datují do doby bronzové (13. stol. př. nl.). Obdélníkové stavby patří do doby starých Římanů a tvořily pravděpodobně součást římské vily. Místo bylo osídleno po dlouhou dobu i z toho důvodu, že je strategicky dobře umístěna na severojižní trase přes ostrov, kudy později vedla i římské silnice.

Adresa: Nuraghe Santu Antine, 07048 Torralba, Sardinie
Otevírací doba: duben až září 9:30 – 12:30 a 14:30 – 18:30 hodin
Poplatky: 6 €
Web: Nuraghe Santu Antine, Sardegna Turismo, Tharros info
GPS: 40.486553, 8.769693