Nurag Palmavera – neolitická osada u Alghera

Archeiologická lokalita nuragického komplexu Palmavera se nachází v okresu Alghero, na severozápadě Sardinie. Jedná se o nuragickou pevnost složenou z několika věží spojených dohromady. Nurag s přilehlou vesnicí byl postaven v různých období během doby bronzové a železné.

Nurag byl objeven roku 1904 spolu s dalšími nálezy – různými bronzovými soškami, ozdobami z jantaru, keramiky s geometrickými vzory… atd., datovanými do období starého Kartága a Říma (3. až 2. století př.nl.). V letech 1962-63 zde byly opět provedeny další vykopávky, díky kterým se podařilo objevit celou neolitickou vesnici s mnoha obydlími.

Domky v Palmaveře, stejně jako ve všech ostatních nuragických vesnicích, jsou převážně kruhového půdorysu, většinou postaveny z vápencových cihel, s výjimkou několika větších pískovcových, které sloužily ke stavbě silných zdí. Jednou ze staveb, která se nejvíce od ostatních odlišuje, je věžovité obydlí známé jako „Dům setkání“ (Capanna delle Riunioni). Nacházelo se na jihozápadě pevnosti (naproti vchodu do paláce), ale později bylo začleněno do vnitřního okruhu hradebních zdí o průměru 12 m, což z něj činilo největší budovu celého komplexu. Uprostřed této stavby byl velký kruhový krb, špičatý výklenek vystupující z podlahy na severní stěně zdi a nízká sedátka z pískovcových a vápencových bloků podél zdi. Předpokládá se, že místnost sloužila jako poradní síň rady starších.

Ve vesnici Palmavera mohlo žít podle odhadů až 800 obyvatel, protože každá stavba pojala zhruba 25 lidí. Mimo obytné budovy byly v komplexu vesnických staveb nalezeny také ohrady pro domácí zvířata, skladiště, dílny a studny. Nechybí zde ani hromadné pohřebiště známe jako „hrobka obrů“. Stavby z pozdějších období poznáte podle toho, že jsou postaveny z vápence (místo pískovce). Sídliště bylo opuštěno v letech cca 800 až 700 př.nl. díky katastrofálnímu požáru. I přesto se v Palmaveře dochovalo na 50 staveb a nejstarší z nich pocházejí z období 3 500 let př.nl.

Nurag Palmavera najdete severně od Alghera. Dojedete k němu pohodlně po okresní silnici SS 127 směrem na Porto Conte a Capo Caccia. Archeologické naleziště je od Alghera vzdáleno jen 10 km. Nachází se na pravé straně silnice, na předměstí obce Maristella.

Adresa: Località Palmavera, 07041 Alghero SS, Sardinie
Otevírací doba: od dubna do října 9 – 19 hodin
Poplatky: 3 €, kombinovaná vstupenka pro vstup do dvou archeologických lokalit (Palmavera a Anghelu Ruju) 5 €
Web: Alghero Sardinia, Visit Alghero
GPS: 40.595018, 8.242765