Nurag Arrubiu poblíž Orroli

Nuragh Arrubiu u města Orroli, v provincii Cagliari, je jedním z největších nuragů na Sardinii. Byl postaven z čedičových kamenů kolem 15. století před naším letopočtem a jeho jméno znamená „červený nurag“. Hlavní věž původně dosahovala 25 až 30 metrů výšky a považuje se tak za jednu z nejvyšších budov doby bronzové v Evropě. Hlavní budova, která se skládá z pěti věží, je chráněna několika zdmi s celkem 21 věžemi, a plocha, kterou stavba zabírá, činí více než 5 000 metrů čtverečních.

Nurag Arrubiu známý kvůli své barvě a velikosti jako „Rudý obr„, se tyčí nad náhorní plošinou Pranemuru u obce Orroli, mezi staletými duby. Komplex se datuje k roku 1 500 př. nl. a svému účelu sloužil až do 9. století př. nl. Je to jediný pěti věžový nurag na Sardinii, stejně tak i jeden z vůbec největších. Skládá se z centrální věže (původně 8patrové), jež obklopuje dalších 5 věží, kolem nichž je vnější stěna s dalšími sedmi věžemi, které tvoří další hradbu s několika nádvořími. Vnější opláštění tvořilo pět věží a tři další věže, které nebyly spojeny s předchozími. Celkem byste tu napočítali 21 věží.

V prvním patře hlavní věže se zachovala terasa a část malé místnosti. Schodiště u vchodu do bašty vedlo do vyšších pater, zatímco chodba ústila do centrálního nádvoří, kde se mimo jiné nachází stále funkční nádrž a systém kanalizace na dešťovou vodu. Od prvního průzkumu v roce 1981 až do současnosti přinesly zdejší vykopávky na světlo zajímavé zvyky a obyčeje dávných obyvatel. Například, že se věž používala pro ukládání předmětů z bronzu a olova, a „dámská komora“ sloužila pro předměty denní potřeby, jako byly brousky, přesleny nebo vázy. Výzkumem zde nalezených lidských ostatků bylo zjištěno, že se místní lidé stravovali pokrmy s vysokým obsahem bílkovin: hlavními zdroji výživy bylo maso z ovcí, vepřové a králíci.

Výsledky výzkumů ukazují, že zdejší oblast byla osídlena již před 3 500 lety, mezi koncem střední doby bronzové a pozdní doby bronzové. Mykénská keramika ze 14. století př. nl. potvrzuje mimo jiné intenzivní směnný obchod mezi Sardinií a ostatním Středomořím. Obyvatelé nuragu Arrubiu jej opustili na začátku doby železné. Římané sem pak přišli během Císařského období (2. stol. př. nl.) a pevnost si upravili podle svého tak, aby mohla sloužit zemědělským účelům, především vinařství. Zřídili si zde „vinařské dílny“ s káděmi a lisy, kanály a mísami k lisování hroznů. Nuragy pak zůstaly obydlené až do raného středověku.

Adresa: Nuraghe Arrubiu, 08030 Orroli, Sardinie
Otevírací doba: v létě 9:30 – 20:30 (od 13 do 15 bez průvodce); v zimě: 9 – 13 a 14 – 18 hodin
Poplatky: 4 €
Web: Turismo provincia Cagliari, Sardegna cultura
GPS: 39.662156, 9.297646