?>

Nekropole Sant’Andrea Priu u obce Bonorva

Nekropole Sant’Andrea Priu se nachází na jižní straně úrodné roviny Santa Lucia, u obce Bonorva na Sardinii. Jedná se o jeden z nejdůležitějších archeologických komplexů na ostrově. Skládá se z dvaceti Domus de Janas (Obydlí čarodějnic), z toho jeden má osmnáct pokojů a je tedy největším hypogeem (obřadní prostorou ležící pod zemí) ve Středomoří.

Interiéry Domus de Janas jsou věrné kopie domů té doby, s mnoha architektonickými detaily (trámy, nadpraží, překlady, sloupy, pilíře… atp.), které měly být zesnulým stejným prostředím jako za jejich života. Komplex se řadí do pozdního neolitu 3 500 až 2 900 př. n. l., avšak některé hrobky se využívaly ke stejným účelům až do začátku středověku.

Město mrtvých je vyhloubeno na skalnaté plošině asi 10 metrů vysoké, na východní straně. Komplex zahrnuje asi 20 samostatných staveb, které se datují mezi lety 3 200 až 2 800 př. n. l. Většina z těchto Domus de Janas se skládá pouze z jedné místnosti, ale tři z nich mají víc pokojů: „Hrob náčelníka„, „Šikmá kruhová hrobka“ a „Komorová hrobka„.

Komunikace s mrtvými i starobylé fresky

Hrobky jsou číslovány římskými číslicemi, ale některé jsou v současné době nepřístupné kvůli sesuvu půdy ze skalní stěny. U vstupů do všech hrobek se nalézají kruhové otvory vyhloubené v podlahách, kam se pokládaly obětiny pro duchy zemřelých (významných členů komunity). Po obřadu často živí přespávali v hrobkách, aby s mrtvými přišli do kontaktu a mohli se s nimi poradit.

Hrob náčelníka o celkové rozloze 250 m3, který se skládá z labyrintu 18 místností, patří k největším v celé středomořské oblasti. Již za Římské říše byl přeměněn na kostel a vyzdobena freskami s příběhy ze života Panny Marie, Krista a apoštolů. V raném středověku (v 6. stol. n. l.) tu prý sídlila skupina mnichů-poustevníků, nejspíše řeckého původu, kteří se v jeskyních usadili a největší Domus byl jejich kostelem. Tři větší místnosti byly rozděleny na narthex (vyhrazen pro ty, kteří ještě nebyli pokřtěni), druhá místnost byla pro pokřtěné a třetí pro kněží. Prostřední místnost pokrývají fresky z tohoto období byzantského stylu s ptáky a geometrickými motivy. Na levé zdi je ženská postava ukazující na kříž na chodbě do třetí místnosti, jejíž stěny zcela pokrývají malby (datované cca 750 n. l.) – na levé straně jsou to výjevy ze života Ježíše Krista, žehnající ruka Boží, pávi a zvěstování pastýřům; na zdi naproti vchodu je postava žehnajícího Krista a napravo obrazy svatého Jana Křtitele, Panny Marie, a pěti dalších apoštolů a světců.

Jak se dostat k městu mrtvých

Domus de Janas Sant’Andrea Priu jsou přístupné z obce Bonorva. Tam se snadno dostanete ze Sassari nebo Cagliari po silnici SS 131. Odtud sledujte značení k vesnici Bono po SP 43. Asi po 6 km sjeďte na prašnou cestu vpravo, která vede ke kostelu Santa Lucia. Pak projedete kolem kostela a cca po 500 m narazíte na archeologickou lokalitu.

Adresa: Località Piana di Santa Lucia, 07012 Bonorva SS, Sardinie
Otevírací doba:
březen – květen a říjen denně od 9 do 13 a od 15 do 17:30 hodin
červen – září denně 9 až 19:30 hodin
Poplatky: 9 €
Web: Teatri e musei
GPS: 40.421309, 8.846655