?> ?>

Janovská věž u městečka Erbalunga na Cap Corse – Torra d’Erbalunga

V městečku Erbalunga (korsicky Torra d’Erbalunga) naleznete působivou zříceninu janovské věže z 15. století. Erbalunga se nachází v okresu Brando regionu Haute-Corse na východním pobřeží Cap Corse a odedávna se musela bránit pirátům, kteří na pobřeží Korsiky podnikali nájezdy.

Věž v Erbalunze existovala již v roce 1488. O pár desítek let poté, roku 1553, ji při invazi na Korsiku zničila francouzská armáda (během Italské války 1551–59 mezi rody Habsburků – Filip II. Španělský a Valois – Jindřich II. Francouzský). Nakonec Korsika opět připadla Janovské republice a věž byla nově přestavěna.

Mezi lety 1530 a 1620 sloužila jako jedna z řady věží, které byly po celé Korsice postaveny Janovskou republikou na obranu ostrova před berberskými piráty. Byli to korzáři z Osmanské říše – piráti a lupiči, kteří pocházeli ze severní Afriky, většinou z přístavů v Alžíru, Tunisu, Tripolisu (Lybie) a Salé (Maroko). Oblasti se až do 19. století v Evropě říkalo Berberské pobřeží, podle berberských obyvatel.

Obrana proti osmanským pirátům

Hlavním cílem muslimských pirátů bylo zajmout křesťanské otroky pro trhy v Osmanské říši, ale také je prodávali Arabům v severní Africe a na Blízkém východě. Během svého působení od 16. do 19. století odvlekli přes milion evropských obyvatel do otroctví. Jejich hlavním působištěm bylo Středozemní moře, jižní pobřeží Atlantiku u západní Afriky a dokonce jsou zaznamenány případy, kdy drancovali vesnice v Jižní Americe. Nevyhýbali se ani severu – připlouvali k Britským ostrovům, Nizozemsku a dokonce i na Island. Nejvíce však trpěly pobřežní města a vesnice v Itálii, Francii, Španělsku a Portugalsku. Mezi notoricky známé piráty a korzáry patřili zejména bratři Barbarossovi – Hizir Hajredin Paša (později admirál Osmanské říše za sultána Sulejmana I. Nádherného) a jeho starší bratr Oruk Rajs Barbarossa.

Na Korsice proti nim vystavěli obrannou linii věží, které byly rozesety po celém ostrově. Věže mimo to sloužily jako celnice a pozemní doky, kde bylo možné lodě opravit. Není bez zajímavosti, že stavby byly financovány z daní za sůl. V Cap Corse se dokonce sami vesničané zasloužili o výstavbu věží. Pro bohaté rodiny byly stavby věží nejen společenskou prestiží, ale také útočiště pro obyvatelstvo v případě nebezpečí. Dnes jsou všechny věže chráněné jako součást architektonického dědictví a na Cape Corse jsou charakteristickým rysem krajiny.

Přístavní městečko Erbalunga

Erbalunga, která představuje opravdovou vstupní bránu do Cape Corse, nabízí návštěvníkům klid a přímořské kouzlo těm, kteří přicházejí, aby se ztratili ve stínu jeho uliček. Erbalunga byla odedávna známa přístavem, který býval až do 18. století tím nejhlavnějším v této oblasti, než byla založena blízká Bastia. Vesnici se přezdívá „Hnízdo malířů“, protože koncentrace umělců v meziválečném období zde byla opravdu vysoká. Věž se nachází na skále u vchodu do přístavu.

Adresa: Route du Cimetière, Erbalunga, 20222 Brando, Korsika
Web: Erbalunga na Corsica travel guide, seznam věží na ostrově (ve Fj)
GPS: 42.773475, 9.476981