Erice – horské městečko proslavené kultem Venuše

Na západě Sicílie najdete malebné malé městečko Erice, které bylo založeno na bájné hoře Eryx (751 m n. n). V antice bývalo centrem kultu bohyně plodnosti – Venuše, jejíž chrám stával na místě dnešního normanského hradu. Město se pyšní nádhernými výhledy do širokého okolí.

Historické město Erice leží v horách, kam se dostanete jedině po příkrých serpentinách, jejichž zdolávání je opravdovým zážitkem. Město i hora získalo své jméno údajně po elymském* králi Eryxovi. Dle legendy se jednalo o syna boha moří Poseidona a bohyně lásky Afrodity. Nedopadlo to s ním však dobře – poté co ukradl Herkulovi krávu ho hrdina v zápase uškrtil.

Erice je obehnáno zdí s baštami a protkáno spletí úzkých uliček. Ty lemují kamenné domky, které jsou nalepeny jeden na druhém, ale každý z nich má svůj malý dvorek. Město působí velmi zvláštním a svérázným dojmem, ale panuje zde jedinečná atmosféra, kterou tvoří mlžné opary a úzké uličky s tradiční kamennou dlažbou.

Do dnešních dní se zde dochovala řada zajímavých památek. Mezi nimi vévodí Venušin hrad (Castello di Venere), pevnost postavená ve 12. století Normany, na troskách kdysi slavného Venušina chrámu, který proslavil Erice široko daleko – Venušin kult se tu uctíval svérázným způsobem: jeho vyznavači zde obřadně souložili s chrámovými prostitutkami. Hrad nejenže stojí na místě chrámu, ale na jeho stavbu byly použity i kameny z bývalého svatostánku. Dominantou hradu je věž Pepoli, kterou postavili Saracéni. Hrad obklopují bílé věže Torri del Ballo, které v minulosti byly spojeny s hradem padacím mostem. Vznikly ve středověku jako základna vojenské pevnosti. Dnes jsou otevřeny veřejnosti a nabízejí úžasný výhled na Monte Cofano, město Trapani, přilehlá slaniska i nedaleké Egadské ostrovy. Okolo hradu se rozprostírá anglický park, kde jsou zastoupeny hlavně středomořské stromy, jako je jasan, dub, mandle, cypřiše nebo borovice.

Z dalších památek byste neměli minout kostel Chiesa Matrice, jehož zvláštností je, že má samostatně stojící zvonici mimo chrám. Pochází ze 14. století a z části byl vybudován z kamenů původem z Venušina chrámu. Jinak je v Erice s cca 30 tisíci obyvatel šedesát dalších kostelů! Chiesa Matrice stojí blízko brány Porta di Trapani, která je jedním ze vstupů do města. Na radnici najdete Museo Cordici, kde jsou k vidění sbírky různých archeologických nálezů, soch a obrazů z prehistorické doby až do období Říma.

*Elymové byli dávní obyvatelé západní Sicílie, o kterých se zmiňuje řecký historik Thukydides jako o utečencích z Tróje. Šlo o Trójany, kterým se podařilo na konci trójské války, po zničení jejich města, uprchnout a po dlouhém putování Středozemním mořem přistát na Sicílii. O jejich kultuře a identitě je známo jen velmi málo. Ví se, že udržovali přátelské styky s Kartágem a soupeřili s řeckými koloniemi na jihozápadě ostrova. S původními obyvateli Sikany žili v míru a postupně se s nimi smísili. Nakonec se spojili s Římany, kteří Sicílii ovládli. Protože i oni odvozovali svůj původ z Tróje, osvobodili Elymy od daní a udělili jim privilegovaný status.

Otevírací doba:
hrad
březen – květen denně 10 až 18
červen – ½ července 10 až 19
II. ½ července – ½ září 10 až 20
II. ½ září – říjen 10 až 19

kostel Chiesa Matrice
pondělí – pátek 9:30 až 12:30 a 15:30 až 17.30 hod.
víkendy 9:30 až 13:00 a 15:30 až 18 hod.

Poplatky:
hrad Castello di Venere 5 €
výstup na zvonici Chiesa Matrice 2 €
parkování před bránu Porta Trapani 1 €/hodina

Adresa: Castello di Venere, Via Conte Pepoli (Largo Castello), 91016 Erice, Itálie
Web: hrad Erice, Best of Sicily
GPS: 38.035212, 12.591966